INSTRUKCJA AUTOMATYCZNEGO ZWALNIANIA KONTENERÓW w polskich morskich Terminalach Kontenerowych AIS+ NCTS

01

IMPORT system AIS

Realizacja procesu automatycznego zwalniania kontenerów po procedurze importowej w systemie AIS polega na wypełnieniu zgłoszenia celnego w następujący sposób:

1. wypełnienie pola wyznaczonego na adres e-mail Polskiego PCS : customs_cargo@polskipcs.pl ( jako adres magazynu czasowego składowania)
2. w zgłoszeniu celnym, w którym jest odwołanie w Polu 40 (Dokument poprzedni) do DSK należy podać:

1) numer MRN dla DSK z kodem X-337-XXXXXXXXXXDXXXXXX, tylko wtedy gdy DSK była złożona w AIS/IMPORT
2) numer DSK z kodem Z-337-XXXXXXXX, gdy DSK była złożona poza AIS/IMPORT

użycie kodu X-337 ( jeśli deklaracja do czasowego składowania była składana do systemu AIS) w polu 40 dokumentu SAD ( dokument poprzedni)
- użycie kodu informacji dodatkowej DS001 i wskazanie terminala gdzie zlokalizowany jest kontener: poprzez użycie skrótu DBPS dla Terminal Kontenerowy DB Port Szczecin

użycie kodu Z-337 ( jeśli deklaracja do czasowego składowania nie była składana do systemu AIS) w polu 40 dokumentu SAD ( dokument poprzedni)
- użycie kodu informacji dodatkowej DS001 i wskazanie terminala gdzie zlokalizowany jest kontener: poprzez użycie skrótu
GCT dla Terminala Kontenerowego GCT Gdynia
BCT dla Terminala Kontenerowego BCT Gdynia
DCT dla Terminala Kontenerowego DCT Gdańsk

3. użycie kodu informacji dodatkowej DS002 jeśli dla danego kontenera/kontenerów jest większa liczba zgłoszeń niż 1 – oznaczając je po DS002 1/2, 2/2 itp.

Dostawcy oprogramowania do zgłoszeń celny zapewnili odpowiednie wsparcie dla realizacji procesu z użyciem komunikatu DS299 i informacji dodatkowych DS001 i DS002.

02

TRANZYT system NCTS

Funkcjonalność ta została wypracowana przy współudziale Krajowej Administracji Skarbowej.

Po stronie klienta należy przy wypełnianiu zgłoszenia celnego w systemie NCTS dokonać następujących czynności- przy założeniu że całość towaru przewożona jest w kontenerze ( kod 1 w polu 19 SAD)

1. Wpisać Kod informacji dodatkowej w polu 44 : PCS01 z opisem: PL701071897800000
2. Wpisać lokalizację kontenera DS001
3. Jeśli jest kilka przesyłek ( odpraw w jednym kontenerze) to trzeba użyć kodu DS002 i analogicznie jak przy systemie AIS np. dla trzech przesyłek będzie w kolejnych zgłoszeniach DS002 1/3, DS002 2/3, DS002 3/3/
4. Punkt 3 dotyczy także sytuacji gdy część przesyłek jest w NCTS a część w AIS ( tzn. w jednym kontenerze będzie i tranzyt i ostateczna w imporcie)