Automatyzacja obsługi Wniosku o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z bałtyckimi terminalami kontenerowymi i Polskim PCS sp. z o.o. (PPCS) 1 października 2022 roku udostępniona zostanie funkcjonalność systemu AES/STATUS dotycząca przekazywania komunikatu IE5PCA do PPCS. Dzięki tej funkcjonalności status unijny towaru zostanie automatycznie odzwierciedlony w systemie terminalowym.

Komunikacja pomiędzy systemem AES/STATUS a platformą PPCS odbywać się będzie automatycznie, na zasadach takich samych jak w przypadku procedury wywozu. PPCS otrzyma komunikat IE5PCA potwierdzający wystawienie T2L/T2LF po podaniu w komunikacie IE5PCS kodu informacji dodatkowej PCS01. Wysyłka komunikatu IE5PCA do PPCS odbędzie się po zweryfikowaniu przez system AES/STATUS, czy zaistniały następujące warunki:
/IE5PCA/OdpowiedzNaWniosekDecyzja/Towar/InformacjaDodatkowa/kod = „PCS01”
/IE5PCA/OdpowiedzNaWniosekDecyzja/Towar/InformacjaDodatkowa/text zawiera adres email PCS albo numer IDSISC Podmiotu (dedykowanego dla PCS) /IE5PCA/OdpowiedzNaWniosekDecyzja/Kontenery=1
/IE5PCA/OdpowiedzNaWniosekDecyzja/Towar/Kontener/NumerKontenera – Wymagany