• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Sprawdź status kontenera

Jeśli dokonałeś zgłoszenia celnego i chcesz sprawdzić status swojego kontenera w kontekście zakończenia procedury celnej w imporcie na dowolnym terminalu kontenerowym możesz skorzystać z naszej wyszukiwarki.

Wpisując w polu tekstowym wyszukiwarki numery kontenerów (maksymalnie 10, oddzielając je przecinkami) uzyskasz wynik z historią i ich statusami.

Wpisując numery kontenerów upewnij się , że wprowadzone numery są prawidłowe.

Jeśli dokonałeś zgłoszenia do procedury wywozu towaru w kontenerze dla którego urzędem wyprowadzenia jest Polski Urząd Celny nadzorujący jeden z poniższych terminali portowych : DBPSZ, GCT, DCT lub BCT aby sprawdzić czy Twój kontener jest już na terminalu możesz skorzystać z naszej wyszukiwarki.

Wpisując w polu tekstowym wyszukiwarki numery kontenerów (maksymalnie 10, oddzielając je przecinkami) uzyskasz wynik z historią i ich statusami. Wpisując numery kontenerów upewnij się , że wprowadzone numery są prawidłowe.

Wyszukaj po:

Numer kontenera wyjaśnienie:

AAAU

prefix

123456-7

6 cyfrowy nr seryjny + 1 cyfra kontrolna

Pierwsze 3 litery prefiksu to tzw. kod właściciela , który jest unikalny dla danego podmiotu i rejestruje się go w Międzynarodowym Biurze Kontenerowym (Bureau International des Containers – BIC)

Ostatnia litera prefiksu
może przyjmować wartości :

U – dla kontenerów ,

J - dla dodatkowego wyposażenia kontenerów

Z - dla naczep i innych konstrukcji podporowych kontenera.

Numer seryjny identyfikuje kontener wśród kontenerów danego właściciela.

Cyfra kontrolna wyliczana na podstawie prefiksu i numeru seryjnego . Pomaga ona uniknąć błędu podczas wprowadzania numeru kontenera do systemów informatycznych w portach czy terminalach przeładunkowych.

Przykładowy numer MRN

10PL351010E0000326

MRN to „numer ewidencyjny" oznacza numer rejestracyjny przyznany przez właściwe organy celne deklaracjom, zgłoszeniom lub powiadomieniom, o których mowa w art. 5 ust. 9–14 Unijnego Kodeksu Celnego, operacjom TIR lub potwierdzeniom unijnego statusu celnego towarów.

Poszczególne wartości dla numeru ewidencyjnego MRN w przykładowej sekwencji 10PL351010E0000326 oznaczają:

10 – wyznacznik roku

PL - kod kraju

351010 - kod jednostki zadeklarowanej w zgłoszeniu jako UWU

E - identyfikator procedury wywozu

000032- kolejny numer w danej jednostce organizacyjnej

6 - cyfra kontrolna dla MRN