• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Sprawdź status kontenera

korzystając z naszej wyszukiwarki

Jeśli dokonałeś zgłoszenia celnego i chcesz sprawdzić status swojego kontenera w kontekście zakończenia procedury celnej w imporcie na dowolnym terminalu kontenerowym możesz skorzystać z naszej wyszukiwarki.

Wpisując w polu tekstowym wyszukiwarki numery kontenerów (maksymalnie 10, oddzielając je przecinkami) uzyskasz wynik z historią i ich statusami.

Wpisując numery kontenerów upewnij się , że wprowadzone numery są prawidłowe.

Wpisz numer kontenera

Numer kontenera wyjaśnienie:

AAAU

prefix

123456-7

6 cyfrowy nr seryjny + 1 cyfra kontrolna

Pierwsze 3 litery prefiksu to tzw. kod właściciela , który jest unikalny dla danego podmiotu i rejestruje się go w Międzynarodowym Biurze Kontenerowym (Bureau International des Containers – BIC)

Ostatnia litera prefiksu
może przyjmować wartości :

U – dla kontenerów ,

J - dla dodatkowego wyposażenia kontenerów

Z - dla naczep i innych konstrukcji podporowych kontenera.

Numer seryjny identyfikuje kontener wśród kontenerów danego właściciela.

Cyfra kontrolna wyliczana na podstawie prefiksu i numeru seryjnego . Pomaga ona uniknąć błędu podczas wprowadzania numeru kontenera do systemów informatycznych w portach czy terminalach przeładunkowych.