Historia

Spółka Polski PCS Sp.z o.o. została powołana 14 września 2017 jako organizacja typu start-up do zrealizowania projektu informatycznego dla społeczności portowej PCS (Port Community System ). Aktualnymi udziałowcami Spółki są Zarządy Morskich Portów w Gdańsku Gdyni oraz Szczecinie–Świnoujściu. Zadaniem Spółki Polski PCS jest stworzenie cyfrowego systemu wspomagania komunikacji oraz wymiany danych pomiędzy uczestnikami ruchu portowego.

01

Historia powstania

Polski PCS powstał bo sprawna wymiana informacji z otoczeniem stanowi również o sukcesie przedsiębiorstwa. Każda firma powinna zadbać w sposób szczególny o systemy komunikacyjne wykorzystywane przy kontaktach z klientami i dostawcami. W ramach logistyki wejścia istotnego znaczenia nabierają informacje dotyczące realizacji zamówienia i dostawy przez dostawcę, a w szczególności terminowości i kompletności przesyłki.

02

Polski PCS

Polski PCS traktuje pomoc przy dostarczaniu, analizowaniu i przetwarzaniu informacji jako swoistego rodzaju misję, która pozwoli dostosować konkretne działania do wymogów już istniejących i funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej. System informatyczny przeznaczony dla polskich portów oraz organów z nimi współpracujących zawiera zbiór przypisanych do procesów mierników który wynika z przyjętych kierunków strategicznych i ma charakter wielowymiarowy, a więc opisuje rzeczywistość z kilku perspektyw.