O spółce

Zadaniem podstawowym, które zostało postawione przed systemem PCS to optymalizowanie sterowania procesami transportowymi poprzez gromadzenie, łączenie i przetwarzanie w jednym miejscu informacji dotyczących transportu oraz tego wszystkiego co związane jest z logistyką. Wszystko z powodu szybko rozwijającego się rynku a zatem również konkurencyjności. Najważniejszymi punktami, które wyznaczą drogę rozwoju portów morskich i żeglugi to: digitalizacja i ochrona środowiska. W świecie globalnym nie da się utrzymać konkurencyjności bez innowacyjnych narzędzi wymiany informacji, niezbędnych dla zbudowania sprawnego i bezpiecznego łańcucha dostaw, a właśnie ochrona środowiska, jest nieodłącznym, wielopłaszczyznowym efektem ich wykorzystania, niezależnie od już wprowadzonych technologii specjalnie dedykowanych tym sektorom transportu morskiego.

01

Port Community

Proces projektowania i wdrażania PCS można z grubsza podzielić na cztery etapy: inicjowanie projektu, analiza i projektowanie systemów, wdrażanie i przyjęcie oraz utrzymanie i wzrost . Podczas etapu inicjacji projektu kluczowym wyzwaniem jest wyraźne zidentyfikowanie i przekazanie wszystkim uczestnikom zapotrzebowania na system informacyjny. Po zidentyfikowaniu potrzeby należy dokonać analizy ustawień biznesowych i celów oraz zaprojektować odpowiedni system - obejmuje to zaprojektowanie architektury i wybór języka komunikacji. Po etapie projektowania należy rozpocząć proces wdrażania technologii, podpisywania użytkowników i promowania adopcji. Podobnie jak w przypadku wszystkich wdrożeń technologicznych, system musi być stale aktualizowany, aby odzwierciedlał zmieniające się praktyki biznesowe jak również procesy, które mogą przechodzić z eksploatacji na eksplorację.

Bardzo istotnym elementem w projekcie PCS są ramy prawne, np. ustawy o ochronie danych, aktach morskich i dyrektywach, aktach i procedurach celnych, dyrektywy unijne etc. Z tego powodu analiza rozpoznanych potrzeb i wymagań przyszłych klientów musi w kroku analizy uwzględniać ramy prawne.

02

Organy spółki

Rada Nadzorcza

Paweł Figarski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kesra Nermend
Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Adam Waśniewski
Członek Rady Nadzorczej
Jolanta Jarmakowska
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Bartłomiej Pachis
Prezes Zarządu

03

Struktura

Udziałowcami spółki Polski PCS jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna.

 • https://www.port.szczecin.pl

  Port Szczecin Świnoujście- port morski i rzeczny znajdujący się w Szczecinie i Świnoujściu (województwo zachodniopomorskie), usytuowany nad Odrą i kanałami osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka, w Dolinie Dolnej Odry. Razem z portem w Świnoujściu tworzy największy kompleks portowy na południowym Bałtyku

 • https://www.portgdansk.pl

  Port Gdańsk - port morski położony w Gdańsku (województwo pomorskie) usytuowany nad Zatoką Gdańską na Martwej Wiśle. Jest jednym z największych bałtyckich portów. Jest w stanie przyjąć największe statki, jakie pływają po Morzu Bałtyckim.

 • https://www.port.gdynia.pl

  Port Gdynia - port morski znajdujący się w Gdyni (województwo pomorskie), usytuowany na Pobrzeżu Kaszubskim. Jest trzecim co do wielkości portem morskim w Polsce. Jest to uniwersalny port morski specjalizujący się w przeładunkach kontenerów.

04

Interesariusze i użytkownicy

 • urzędy morskie
 • administracja celno skarbowa
 • administracja portowa
 • inspekcja weterynaryjna
 • terminale morskie
 • porty morskie
 • uczestnicy biznesowi importu i exportu
 • firmy transportowe, logistyczne
 • agencje celne
 • operatorzy portowi
 • armatorzy
 • firmy spedycyjne