• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

01

Czym jest Polski PCS?

Głównym zadaniem Systemu PCS jest identyfikacja i automatyzowanie podstawowych procesów biznesowych w portach i otoczeniu portowym. Zarządzanie informacjami przy imporcie i eksporcie towarów, wspomaganie wymiany dokumentów, informacji celnych i weterynaryjnych, to niektóre funkcje, które taki system będzie realizował.

02

Dlaczego warto?

Zmniejszenie opóźnień
w ruchu ładunkowym

Zwiększenie efektywności
w procesach biznesowych portu

Płynny przepływ danych
elektronicznych pomiędzy partnerami

Integracja
służb krajowych

Redukcja emisji CO2
przez usprawnienie procesów logistycznych

Uproszczenie procedur
i ułatwienie importu

03

Aktualności

04 maj 2022

W dniu 28 kwietnia 2022 wraz ze wsparciem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Polski PCS przeprowadził szkolenie dla agentów morskich związane z przygotowanymi wdrożeniami w zakresie wsparcia obsługi statków na wejściu i wyjściu z portu przez Moduł Maklerski PCS.


25 mar 2022

INFORMACJA DLA KLIENTÓW TERMINALA KONTENEROWEGO DCT GDAŃSK Automatyczne zwalnianie kontenerów w tranzycie NCTS i imporcie AIS Informujemy, że została uruchomiona możliwość automatycznego zwalniania kontenerów w systemie TOS NAVIS w procedurze tranzytu NCTS i importu AIS za pośrednictwem systemu PCS.

04

Użytkownicy systemu

Użytkownikami systemu Polski PCS będzie społeczność portów polskich w tym m. in.:

Port morski
Port morski

jedno z ogniw w strumieniu drogi jaką musi pokonać towar od nadawcy do odbiorcy. Port umożliwia i stanowi punkt wzajemnych połączeń pomiędzy transportem morskim a innymi formami transportu.

Terminal morski
Terminal morski

wydzielony teren, wyposażony w odpowiednią infrastrukturą zależnie od spełnianej funkcji, przystosowany do przeładunku, manipulacji i składowania kontenerów.

Armator
Armator

osoba lub firma, która wyposaża i użytkuje własny lub cudzy statek. Czasem przedsiębiorca, który uzbraja statek na swój koszt i wynajmuje go innym podmiotom.

Operator portowy
Operator portowy

firma świadcząca pewną gamę usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych zajmujący się przeładunkiem ładunków

Przewoźnik drogowy
Przewoźnik drogowy

firma uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba, zajmująca się transportem drogowym ładunku.

Przewoźnik kolejowy
Przewoźnik kolejowy

przewoźnicy kolejowi cargo dysponujący licencją na przewozy kolejowe na danym terenie

Agencja celna
Agencja celna

zajmuje się pomocą w zakresie działań związanych z formalnościami celnymi. Wynajmuje się ją aby występowała w imieniu swoich klientów przed Urzędem Celnym. Korzystają z niej firmy oraz osoby fizyczne.

Administracja państwowa
Administracja państwowa

administracja rządowa, zajmująca się wykonywaniem funkcji państwa polegająca na praktycznym i bezpośrednim wykonywaniu zadań, które go definiują np: sanepid, administracja celno-skarbowa, weterynaryjna, itp.

05

Partnerzy

06

Ruch statków

 Icon ship traffic

Dostarczamy narzędzie pozwalające na monitorowane ruchu statków w polskich i zagranicznych portach.

07

Baza Firm Operujących

 Icon database of operating companies

Dostarczamy informacje na temat firm oprujacych w polskich portach, w tym terminali, magazynów, terminali, magazynów itp.