• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

01

Czym jest Polski PCS?

Głównym zadaniem Systemu PCS jest identyfikacja i automatyzowanie podstawowych procesów biznesowych w portach i otoczeniu portowym. Zarządzanie informacjami przy imporcie i eksporcie towarów, wspomaganie wymiany dokumentów i informacji celnych, to niektóre funkcje, które taki system będzie realizował.

02

Dlaczego warto?

Zmniejszenie opóźnień
w ruchu ładunkowym

Zwiększenie efektywności
w procesach biznesowych portu

Płynny przepływ danych
elektronicznych pomiędzy partnerami

Zwiększenie jakości
udostępnionych informacji

Redukcja emisji CO2
przez usprawnienie procesów logistycznych

Poprawa koordynacji
wykorzystania infrastruktury portowej

03

Aktualności

12 kwi 2024

Z ogromną przyjemnością informujemy o nawiązaniu współpracy pomiędzy Polski PCS Sp. z o.o. a Uniwersytetem Gdańskim, Wydział Ekonomiczny w zakresie wykorzystania systemu komputerowego „Moduł Maklerski”.

23 cze 2023

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24.06.2023 rozpoczynamy wspólnie z prowadzącym magazyn czasowego składowania Terminalem BCT pilotaż mający wprowadzić kolejną automatyzację zwalniania towarów po procedurach importowych w AIS, dla tych które nie są w kontenerach. Takie ładunki pochodzę bezpośrednio ze statku bądź z rozformowanych kontenerów i ogólnie określa się mianem drobnicy.


04

Użytkownicy systemu

Użytkownikami systemu Polski PCS będzie społeczność portów polskich w tym m. in.:

Port morski
Port morski

Obiekt gospodarczy usytuowany na styku lądu z morzem odpowiednio przygotowany pod względem techniczno-technologicznym i organizacyjnym do obsługi obrotów handlu realizowanych drogą morską, a także do obsługi środków transportu morskiego i lądowego zaangażowanych w ich przewozie.

Terminal morski
Terminal morski

Wydzielony teren na terenie portu morskiego, wyposażony w budowle wraz z odpowiednią infrastrukturą zależną od spełnianej funkcji, przystosowany do przeładunku, manipulacji i składowania towarów przewożonych drogą morską oraz obsługi środków przewozowych.

Armator
Armator

Osoba, która we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem morskim własnym lub cudzym.

Operator portowy
Operator portowy

Firma świadcząca usługi związane z przeładunkiem towaru w porcie morskim, posiadająca dostep do terenów i infrastruktury portowej.

Przewoźnik drogowy
Przewoźnik drogowy

Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przewoźnik kolejowy
Przewoźnik kolejowy

Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych, w tym przedsiębiorca świadczący wyłącznie usługę trakcyjną, na podstawie licencji i jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, lub przedsiębiorca uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych na podstawie świadectwa bezpieczeństwa.

Agencja celna
Agencja celna

Przedsiębiorstwo świadczące profesjonalne usługi pośrednictwa w zakresie występowania w imieniu podmiotów i osób fizycznych przed organami celnymi.

Administracja państwowa
Administracja państwowa

To system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw, np. Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna

05

Partnerzy