• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

01

Czym jest Polski PCS?

Głównym zadaniem Systemu PCS jest identyfikacja i automatyzowanie podstawowych procesów biznesowych w portach i otoczeniu portowym. Zarządzanie informacjami przy imporcie i eksporcie towarów, wspomaganie wymiany dokumentów, informacji celnych i weterynaryjnych, to niektóre funkcje, które taki system będzie realizował.

02

Dlaczego warto?

Zmniejszenie opóźnień
w ruchu ładunkowym

Zmniejszenie nieefektywności
w procesach biznesowych portu

Płynny przepływ danych
elektronicznych pomiędzy partnerami

Integracja
służb krajowych

Redukcja Co2 przez usprawnienie
procesów logistycznych

Uproszczenie procedur
i ułatwienie importu

03

Aktualności

09 paź 2019

Przy Nabrzeżu Polskim Portu Gdynia wmurowano w środę kamień węgielny pod budowę Publicznego Terminala Promowego. Całkowity koszt inwestycji to ok. 290 mln zł brutto. Zakończenie budowy przewidziano na połowę 2021 r. Terminal będzie mógł obsługiwać promy o długości do 240 m.

01 paź 2019

W najbliższy piątek zostanie podpisana umowa z wykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Najkorzystniejszą ofertę złożyło polsko-belgijskie konsorcjum. Podpisanie umowy jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy.

04

Użytkownicy systemu

Użytkownikami systemu Polski PCS będzie społeczność portów polskich w tym m. in.:

Port morski
Port morski

jedno z ogniw w strumieniu drogi jaką musi pokonać towar od nadawcy do odbiorcy. Port umożliwia i stanowi punkt wzajemnych połączeń pomiędzy transportem morskim a innymi formami transportu.

Terminal morski
Terminal morski

wydzielony teren, wyposażony w odpowiednią infrastrukturą zależnie od spełnianej funkcji, przystosowany do przeładunku, manipulacji i składowania kontenerów.

Armator
Armator

osoba lub firma, która wyposaża i użytkuje własny lub cudzy statek. Czasem przedsiębiorca, który uzbraja statek na swój koszt i wynajmuje go innym podmiotom.

Operator portowy
Operator portowy

firma świadcząca pewną gamę usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych zajmujący się przeładunkiem ładunków

Przewoźnik drogowy
Przewoźnik drogowy

firma uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba, zajmująca się transportem drogowym ładunku.

Przewoźnik kolejowy
Przewoźnik kolejowy

przewoźnicy kolejowi cargo dysponujący licencją na przewozy kolejowe na danym terenie

Agencja celna
Agencja celna

zajmuje się pomocą w zakresie działań związanych z formalnościami celnymi. Wynajmuje się ją aby występowała w imieniu swoich klientów przed Urzędem Celnym. Korzystają z niej firmy oraz osoby fizyczne.

Administracja państwowa
Administracja państwowa

administracja rządowa, zajmująca się wykonywaniem funkcji państwa polegająca na praktycznym i bezpośrednim wykonywaniu zadań, które go definiują np: sanepid, administracja celno-skarbowa, weterynaryjna, itp.