• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

01

Czym jest Polski PCS?

Głównym zadaniem Systemu PCS jest identyfikacja i automatyzowanie podstawowych procesów biznesowych w portach i otoczeniu portowym. Zarządzanie informacjami przy imporcie i eksporcie towarów, wspomaganie wymiany dokumentów i informacji celnych, to niektóre funkcje, które taki system będzie realizował.

02

Dlaczego warto?

Zmniejszenie opóźnień
w ruchu ładunkowym

Zwiększenie efektywności
w procesach biznesowych portu

Płynny przepływ danych
elektronicznych pomiędzy partnerami

Zwiększenie jakości
udostępnionych informacji

Redukcja emisji CO2
przez usprawnienie procesów logistycznych

Poprawa koordynacji
wykorzystania infrastruktury portowej

03

Aktualności

15 cze 2022

Komunikat IE507 jako przedstawienie towaru w portach morskich, wsparcie eksportu

06 cze 2022

Zgodnie z programem rozwoju polskich portów i poprawą dostępności do infrastruktury portu oraz digitalizacji procesów portowych informujemy, że została wdrożona elektroniczna forma awizacji statku do dyspozytorów portów (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście) z wykorzystaniem Modułu Maklerskiego platformy PCS.

04

Użytkownicy systemu

Użytkownikami systemu Polski PCS będzie społeczność portów polskich w tym m. in.:

Port morski
Port morski

jedno z ogniw w strumieniu drogi jaką musi pokonać towar od nadawcy do odbiorcy. Port umożliwia i stanowi punkt wzajemnych połączeń pomiędzy transportem morskim a innymi formami transportu.

Terminal morski
Terminal morski

wydzielony teren, wyposażony w odpowiednią infrastrukturą zależnie od spełnianej funkcji, przystosowany do przeładunku, manipulacji i składowania kontenerów.

Armator
Armator

osoba lub firma, która wyposaża i użytkuje własny lub cudzy statek. Czasem przedsiębiorca, który uzbraja statek na swój koszt i wynajmuje go innym podmiotom.

Operator portowy
Operator portowy

firma świadcząca pewną gamę usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych zajmujący się przeładunkiem ładunków

Przewoźnik drogowy
Przewoźnik drogowy

firma uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba, zajmująca się transportem drogowym ładunku.

Przewoźnik kolejowy
Przewoźnik kolejowy

przewoźnicy kolejowi cargo dysponujący licencją na przewozy kolejowe na danym terenie

Agencja celna
Agencja celna

zajmuje się pomocą w zakresie działań związanych z formalnościami celnymi. Wynajmuje się ją aby występowała w imieniu swoich klientów przed Urzędem Celnym. Korzystają z niej firmy oraz osoby fizyczne.

Administracja państwowa
Administracja państwowa

administracja rządowa, zajmująca się wykonywaniem funkcji państwa polegająca na praktycznym i bezpośrednim wykonywaniu zadań, które go definiują np: sanepid, administracja celno-skarbowa, weterynaryjna, itp.

05

Partnerzy

06

Ruch statków

 Icon ship traffic

Dostarczamy narzędzie pozwalające na monitorowane ruchu statków w polskich i zagranicznych portach.

07

Baza Firm Operujących

 Icon database of operating companies

Dostarczamy informacje na temat firm oprujacych w polskich portach, w tym terminali, magazynów, terminali, magazynów itp.