Zgłoszenie Pre Arrival to dokument, który jest składany przez właściciela lub operatora statku przed jego przybyciem do portu. Służy on do poinformowania odpowiednich władz portowych o nadchodzącym przybyciu statku i wymaga wypełnienia kilku istotnych informacji.

Główne cele zgłoszenia Pre Arrival to zapewnienie władzom portowym danych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, skutecznej organizacji operacji portowych oraz przestrzegania odpowiednich przepisów. Informacje zawarte w zgłoszeniu mogą obejmować:

  • Dane dotyczące statku: Takie jak nazwa statku, numer IMO (International Maritime Organization), port rejestracji, przewidywana data i czas przybycia do portu, flaga, długość i szerokość statku, nośność, itp.
  • Dane dotyczące ładunku: Informacje o przewożonym ładunku, takie jak rodzaj, ilość, charakterystyka, ewentualne niebezpieczeństwo, itp.
  • Informacje dotyczące załogi: Liczba członków załogi na pokładzie, ich narodowość, itp.
  • Informacje o dokumentach: Przedstawienie wymaganych dokumentów, takich jak lista pasażerów, manifest ładunku, zaświadczenie o przeglądzie technicznym statku, certyfikaty, itp.

Wypełnienie zgłoszenia Pre Arrival jest zwykle obowiązkiem kapitana lub jego przedstawiciela. W większości przypadków zgłoszenie powinno zostać złożone w określonym terminie przed przypuszczalnym czasem przybycia do portu. Wypełnienie zgłoszenia Pre Arrival jest niezbędne do zapewnienia sprawnej obsługi statku i przyjęcia go w porcie.

System PCS jest zgodny z systemem NSW (National Single Windows).

1

Logowanie do NSW przez platformę Polski PCS

Niniejszy dokument przedstawia procedurę logowania do platformy https://agent.nsw.gov.pl/, co ma na celu umożliwić bezpośrednią wysyłkę zgłoszeń ze strony polskipcs.pl.

Na początku należy zalogować się do systemu przez panel logowania i przejść do zakładki „Zgłoszenia statków” w module Zawinięcia. Tam w prawym górnym rogu znajduje się czerwony przycisk logowania do NSW.

Po naciśnięciu otwiera się okno potwierdzenia, w którym należy nacisnąć przycisk ”Tak”, po czym nastąpi przekierowanie na stronę https://agent.nsw.gov.pl/. Tam należy się wpisać dane logowania i nacisnąć przycisk „Zaloguj”, po czym nastąpi przekierowanie powrotne na stronę PCS.

Guzik NSW powinien być podświetlony na zielono, co oznacza, że zgłoszenia z systemu mogą zostać przesłane do NSW.

2

Instrukcja korzystania z zgłoszeń Prearrival i Wyjścia statku: