Zgodnie z przypisanymi zadaniami i obowiązkami Główny Dyspozytor Portu decyduje o kolejności wejścia do portu lub wyjścia z portu jednostek, wyznacza miejsca postojowe dla statków i określa także czas ich postoju przy nabrzeżach oraz ma prawo zarządzić przeholowanie statków. Wynika to z zapisu art. 7 ust.1. pkt.7 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o Portach i przystaniach morskich, że Zarządzający portem odpowiada za koordynację korzystania z infrastruktury portowej z wyjątkiem kompetencji administracji morskiej.

Każdy statek przybywający do portu jest zobowiązany do złożenia Głównemu Dyspozytorowi Portu pisemnego zgłoszenia wejścia i wyjścia statku do lub z portu. Główny Dyspozytor Portu współpracuje w zakresie koordynacji ruchu statków z odpowiednimi służbami, w tym Kapitanatem Portu, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w tym między innymi przepisów portowych UMG, kodeksu ISPS i Kodeksu Morskiego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Polski PCS zaprojektował rozwiązanie, które ma uprościć wykonywanie czynności związanych z obsługą statków na wejściu i wyjściu oraz postoju w porcie, a także zapewnić efektywną awizację statków do Głównego Dyspozytora Portu.