Jak działa System?

Zadaniem podstawowym, które zostało postawione przed systemem PCS jest optymalizowanie sterowania procesami transportowymi poprzez gromadzenie, łączenie i przetwarzanie w jednym miejscu informacji dotyczących transportu oraz tego wszystkiego co związane jest z logistyką.


Wszystko z powodu szybko rozwijającego się rynku a zatem również konkurencyjności. Najważniejszymi punktami, które wyznaczą drogę rozwoju portów morskich i żeglugi to: digitalizacja i ochrona środowiska.


W świecie globalnym nie da się utrzymać konkurencyjności bez innowacyjnych narzędzi wymiany informacji, niezbędnych dla zbudowania sprawnego i bezpiecznego łańcucha dostaw, a właśnie ochrona środowiska, jest nieodłącznym, wielopłaszczyznowym efektem ich wykorzystania, niezależnie od już wprowadzonych technologii specjalnie dedykowanych tym sektorom transportu morskiego.

01.

Schemat działania PCS

Poniżej przedstawiamy schemat działania procesów portowych przed i po wdrożeniu Systemu PCS. Pokazuje on w jaki sposób tworzymy jeden zintegrowany produkt łącząc ze sobą wiele rozproszonych zewnętrznych podmiotów.