• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Polityka prywatności

Polski PCS SA z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 00-400 KRS: 0000704544 wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Polski PCS SA w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

I. Administracja danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Polski PCS SA z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 00-400 KRS: 0000704544 (dalej także „ADO”, „Spółka”, „Administrator”)

Kontakt:

 • za pomocą e-maila: biuro@polskipcs.pl
 • za pomocą telefonu: +48 537 123 132
 • drogą pocztową: ul. ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.polskipcs.pl

II. Bezpieczeństwo danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy ocenę skutków przetwarzania danych osobowych, uwzględniając ryzyka związane z przetwarzaniem tych danych oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez ADO zabezpieczeń.

Spółka wdrożyła mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz mechanizmy dostępu do posiadanych informacji w celu zagwarantowania Państwu, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem. Adekwatnie do przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczn

III. Cel przetwarzania danych osobowych


KLIENCI POLSKI PCS S.A.

Cel przetwarzania danych: Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Czas przechowywania: Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania), oraz 5 lat po zrealizowaniu ostatniego zamówienia

Cel przetwarzania danych: Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Czas przechowywania: Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania), oraz 5 lat po zrealizowaniu ostatniego zamówienia

Cel przetwarzania danych: Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Czas przechowywania: Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania), oraz 5 lat po zrealizowaniu ostatniego zamówienia

V. Przekazywanie danych

Administratorem danych osobowych jest Polski PCS SA z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 00-400 KRS: 0000704544 (dalej także „ADO”, „Spółka”, „Administrator”)

Kontakt:

 • za pomocą e-maila: biuro@polskipcs.pl
 • za pomocą telefonu: +48 537 123 132
 • drogą pocztową: ul. ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.polskipcs.pl