• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Zasady automatycznego zwalniania kontenerów system AIS

10 gru 2021

Przypominamy że weszły następujące zmiany Instrukcji do zgłoszeń celnych:

w zgłoszeniu celnym, w którym jest odwołanie w Polu 40 (Dokument poprzedni) do DSK należy podać:

1) numer MRN dla DSK z kodem X-337-XXXXXXXXXXDXXXXXX, tylko wtedy gdy DSK była złożona w AIS/IMPORT

2) numer DSK z kodem Z-337-XXXXXXXX, gdy DSK była złożona poza AIS/IMPORT

W celu automatycznego zwolnienia kontenerów z wykorzystaniem PCS należy

- wypełnienie pola wyznaczonego na adres e-mail Polskiego PCS : customs_cargo@polskipcs.pl ( jako adres magazynu czasowego składowania)

- użycie kodu X-337 ( jeśli deklaracja do czasowego składowania była składana do systemu AIS) w polu 40 dokumentu SAD ( dokument poprzedni)

- użycie kodu informacji dodatkowej DS001 i wskazanie terminala gdzie zlokalizowany jest kontener: poprzez użycie skrótu DBPS dla Terminal Kontenerowy DB Port Szczecin

użycie kodu Z-337 ( jeśli deklaracja do czasowego składowania nie była składana do systemu AIS) w polu 40 dokumentu SAD ( dokument poprzedni)

- użycie kodu informacji dodatkowej DS001 i wskazanie terminala gdzie zlokalizowany jest kontener: poprzez użycie skrótu

GCT dla Terminala Kontenerowego GCT Gdynia

BCT dla Terminala Kontenerowego BCT Gdynia

W każdym przypadku gdy jest więcej niż jedno zgłoszenie dla kontenera:

- użycie kodu informacji dodatkowej DS002 jeśli dla danego kontenera/kontenerów jest większa liczba zgłoszeń niż 1 – oznaczając je po DS002 1/2, 2/2 itp.

 • podziel się na: