• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

21 mar 2022


W ramach projektu PCS poszukujemy partnera, który wykona statyczną analizę kodu źródłowego Java (SAST - Static Application Security Testing) naszej aplikacji.

Wynik takiej analizy musi zawierać poniższe informacje:

 • wykryte błędy (bugs) wraz z opisem ich rozwiązania;
 • wykryte podatności na różnego rodzaju ataki (vulnerabilities) wraz z opisem ich rozwiązania;
 • wykryte miejsca gdzie kod jest zduplikowany;
 • wskaźnik pokrycia kodu testami (test coverage);
 • wykryte w kodzie miejsca słabości (code smells), które mogą spowalniać rozwój programu lub zwiększać ryzyko wystąpienia błędów lub awarii w przyszłości;
 • wskaźnik długu technicznego, który pozwala oszacować ile pracy należy włożyć w rozwiązanie zaistniałych problemów.

Wszystkie informacje powinny być dostarczone w formie przejrzystego raportu dostępnego z poziomu dedykowanej strony www lub pliku pdf wysłanego na adres biuro@polskipcs.pl

Termin składania ofert: 20.06.2022r.


Data ogłoszenia: 06.06.2022

 • podziel się na: