• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu

05 lip 2024

W dniu 04.07.2024 r. Rada Nadzorcza Polski PCS Sp. z o.o. powołała Pana Bartłomieja Pachisa w skład Zarządu Spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki od dnia 5 lipca 2024 r.

 • podziel się na: