• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

wsparcie eksportu i komunikat IE507

15 cze 2022

Przedstawienie towaru w urzędzie wyprowadzenia i komunikat IE507

W przypadku procesu eksportowego, gdy objęcie towaru miało miejsce w innym urzędzie niż urząd wyprowadzenia, konieczne jest wysłanie informacji o przedstawieniu towaru w urzędzie wyprowadzenia. ( art. 267 UKC + art. 331 Rozporządzenia Delegowanego).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Newsletterach KAS wymagany jest komunikat elektroniczny IE507, który musi być złożony w odpowiednim momencie, czyli w czasie gdy kontener przekroczy bramę Terminala Portowego i zanim zostanie załadowany na statek.

Szczególna relacja Oddział Celny Baza Kontenerowa i Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni.

W przypadku gdy kontener jest objęty procedurą wywozu w OC CUDO PL321030 a złożony jest w Terminalu GCT gdzie urzędem wyprowadzenia będzie satelita OC PL 321070 także należy złożyć komunikat IE507 ponieważ UWA≠UWU.

Zasady wsparcia procedury eksportu w Terminalach Kontenerowych

w portach morskich RP przez Polski PCS

we współpracy z Krajową Administracją Skarbową

Procedura eksportu wymaga dokonania przez eksportera bądź upoważnioną osobę zgłoszenia celnego. W celu wykorzystania wsparcia PCS w zgłoszeniu celnym wywozowym należy zainicjować proces poprzez wskazanie w polu 44 Polskiego PCS:

PCS01 z opisem PL701071897800000

 1. Wsparcie jest realizowane jeśli urzędem wyprowadzenia jest:

321030 – Oddział Celny Baza Kontenerowa w Gdyni (BCT)

321070 – Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni (GCT)

322080 – Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku (DCT)

421030 – Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia w Szczecinie ( DB Port)

2. Jeśli dokonałeś odprawy wywozowej towarów w kontenerze (pole 19 w zgłoszeniu celnym=1) w Terminalu Kontenerowym, czyli UWA=UWU, to Twoja rola jest zakończona i proces dalej przebiegnie automatycznie.

3. Jeśli dokonałeś odprawy wywozowej towarów w kontenerze wewnątrz kraju, czyli UWA≠UWU, to po przybyciu kontenera do danego terminala kontenerowego jesteś zobowiązany do przedstawienia towaru we właściwej placówce granicznej, czyli w Oddziale Celnym, któremu podlega dany Terminal Kontenerowy.

4. Zgodnie z wytycznymi Krajowej Administracji Skarbowej zawartymi w Newsletterach Nr Z/55/2021 z dnia 27.07.2021 r. oraz Nr Z/72/2021 z dnia 12.10.2021 r. powiadomienie powinno być dokonane w sposób elektroniczny za pomocą komunikatu IE507.

5. Zgłoszenia komunikatem IE507 należy dokonać w odpowiednim momencie, czyli po przekroczeniu Bramy Terminala Kontenerowego i przyjęciu kontenera na plac, ale zanim zostanie załadowany na statek.

6. W aplikacjach do zgłoszeń celnych (zapytaj swojego wytwórcę oprogramowania) można sprawdzić czy kontener z danym MRN jest już w Terminalu i wtedy wysłać odpowiednio przygotowany komunikat IE507.

7. Możesz także sprawdzić samodzielnie na stronach Terminali Kontenerowych albo na stronie Polskiego PCS, gdzie są informacje dla wszystkich Terminali łącznie. Wyszukiwanie jest bez logowania po numerze kontenera:

https://polskipcs.pl/status-kontenerow ( zakładka „ w eksporcie”).

Po wysłaniu komunikatu IE507 powinieneś otrzymać komunikat IE525 „zgoda na przekroczenie granicy”. Jeśli zadeklarowałeś Polski PCS jak w punkcie nr 1, to ten komunikat przyjdzie do PCS automatycznie. Możesz także otrzymać komunikat IE561 o kontroli. Po przeprowadzonej kontroli, która nie wzbudzi zastrzeżeń, otrzymasz komunikat IE525. Możesz także otrzymać komunikat IE508 co oznacza, że już informacja o przybyciu towarów w kontenerze została przedstawiona, sprawdź jego treść.

 • W Newsletterach Nr Z/55/2021 z dnia 27.07.2021 r. oraz Nr Z/72/2021 z dnia 12.10.2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła uwagę, że stosowanie innych form komunikacji w sprawie przedstawienia towarów jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach. Oznacza to, że stosowanie papierowego dokumentu EAD bądź informacji e-mail powinno być ograniczone do opisanych sytuacji. Właściwe wysłanie komunikatu IE507 determinuje prawidłowe wygenerowanie komunikatu IE525, czyli zgody na przekroczenie granicy.
 • Pamiętaj gdy kontener jest objęty procedurą wywozu w OC CUDO PL321030 a złożony jest w Terminalu GCT gdzie urzędem wyprowadzenia będzie satelita OC PL 321070 także należy złożyć komunikat IE507 ponieważ UWA≠UWU.
 • Pamiętaj, że jeśli w jednym kontenerze masz kilka odpraw MRN, to musisz komunikat IE507 wysłać dla każdego MRN.
 • Pamiętaj, że jeśli na jednym zgłoszeniu masz kilka kontenerów, to komunikat IE507 możesz wysłać dopiero jak wszystkie kontenery znajdą się na Terminalu.
 • Po wygenerowaniu komunikatu IE525 proces przebiega dalej w sposób automatyczny.
 • W rezultacie powinieneś otrzymać komunikat IE599 bezpośrednio po zakończeniu procesowania bez względu na porę dnia i dzień tygodnia 24h/7. Komunikat IE599 system AES generuje automatycznie.

W przypadku gdy takiego komunikatu nie ma, odśwież system i następnie zapytaj poprzez helpdesk dla AES bądź sprawdź w Oddziale Celnym wyprowadzenia

 1. Zanim powiadomisz helpdesk AES sprawdź czy postąpiłeś zgodnie z opisaną procedurą, czyli czy użyłeś kodu PCS01 z opisem PL701071897800000 i czy został wytworzony komunikat IE507 i IE525 jeśli UWA≠UWU.
 2. Sprawdź też, czy nie ma błędu w numerze kontenera w zgłoszeniu celnym i czy wskazano prawidłowy urząd wyprowadzenia w PL:

321030 – Oddział Celny Baza Kontenerowa w Gdyni

321070 – Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni

322080 – Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku

421030 – Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia w Szczecinie

Jeśli stwierdziłeś, że gdzieś powstał błąd, działaj zgodnie z procedurą dla takich sytuacji określonych przez administrację celno-skarbową.

Jeśli nie użyłeś kodu PCS01 otrzymasz komunikat IE599 w standardowy sposób.

Następnym razem pamiętaj by użyć kodu PCS01 i wysłać komunikat IE507 jeśli UWA≠UWU

Ważne:

Zapoznaj się z Newsletterem nr Z/29/2022 z dnia 27.04.2022 Ministerstwa Finansów

Zespół Polskiego PCS

 • podziel się na: