• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Szkolenie dla agentów statków

07 wrz 2021

W zeszłym tygodniu przeprowadziliśmy szkolenie dla agentów statków odnośnie elektronicznej awizacji statku w systemie PCS. Jest to kolejna funkcjonalność, którą oddajemy w ręce klientów. PCS jest sytemem integrującym uczestników obrotu portowego oraz zachodzące w nim procesy. Jego szczególna rola w cyfryzacji i modernizacji gospodarki morskiej została podkreślona w uchwale Rady Ministrów "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku".Agenci z entuzjazmem podchodzą do naszego systemu mającego docelowo umożliwiać załatwienie wszystkich formalności związanych z wizytą statku w porcie poprzez jedną aplikację. Każde uproszczenie jest mile widziane – stwierdził jeden z uczestników spotkania. Pojawiły się także cenne uwagi odnośnie elementów systemu, które zostaną przeanalizowane i wdrożone przez nas. Chcemy aby Polski PCS był dostosowany do realnych potrzeb klientów, dlatego cały czas jesteśmy otwarci na feedback.

Agentów, którzy mają pytania dotyczące elektronicznej awizacji, zapraszamy do naszego biura.

 • podziel się na: