• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Spotkanie w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

28 wrz 2020


Polski PCS ma za zadanie zapewnić re-używalność i inteligentną wymianię informacji pomiędzy wieloma różnymi uczestnikami obrotu portowo-morskiego.

W wielu przypadkach transport morski obejmuje także morskie wody wewnętrzne oraz łączy się z przewozami drogami śródlądowymi.

Dlatego też Polski PCS w sierpniu 2020 r. przeprowadził spotkanie robocze w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Przedstawiono pokrótce zadania stojące przed Polskim PCS i potencjalne obszary współpracy.

Z kolei przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecnie przedstawili zadania statutowe oraz system RIS-Odra (River Information Service).

https://szczecin.uzs.gov.pl/gd...

https://szczecin.uzs.gov.pl/sb...

 • podziel się na: