• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Przewozy kontenerów w żegludze śródlądowej

22 lip 2021

Przewozy kontenerów w żegludze śródlądowejPolska posiada dwie duże rzeki wpadające do Morza Bałtyckiego – Wisłę i Odrę, które mogą być wykorzystywane do przewozu kontenerów. Obecnie większość transportu wodnego śródlądowego stanowi przewóz surowców takich jak węgiel czy rudy metali.

Przeprowadzono już kilka pilotażowych przewozów na Odrze i Wiśle, ale nadal nie ma przewozów regularnych z wykorzystaniem dróg wodnych.

Jest kilka przyczyn, to przede wszystkim prace nad użeglowieniem i przystosowaniem rzek do regularnych przewozów zapewniając odpowiedni poziom wody oraz likwidację przeszkód w postaci mostów o niskich prześwitach nad poziomem lustra wody.

Innym problemem jest skala przewozów, opłacają się one tylko wtedy kiedy jest odpowiednia ilość przewożonych towarów, w przypadku przewozu kontenerów są one układane w odpowiednie warstwy i tutaj właśnie konieczne jest wyeliminowanie niskich mostów.

Odpowiednią skalę przewozów kontenerów a tym samym opłacalność mogą zapewnić porty rzeczne, które obsługiwałyby duże zakłady które wysyłają i odbierają towary w kontenerach.

Na śródlądowych drogach wodnych Europy Zachodniej przewozy kontenerów barkami są codzienną praktyką.

W organizacji procesu logistycznego przewozu kontenerów pomiędzy portem hubem czy portem feederowym a terminalem intermodalnym wykorzystującym połączenie rzeczne wsparcie mogą zapewnić rozwiązania Port Community System.

 • podziel się na: