• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Przewozy intermodalne w Polsce

08 paź 2020

Przewozy intermodalne w Polsce

W Polsce zarówno na zapleczu portów morskich jak i w przewozach krajowych jest przestrzeń dla transportu intermodalnego. Statystki pokazują trend wzrostowy zwłaszcza w relacji przewozów wschód-zachód. Dla Polski zwiększenie roli transportu intermodalnego to nie tylko zadanie dla przewoźników kolejowych. Integracja różnych informacji mających znaczenie dla sprawności przygotowania i przewozu przesyłki pozwala zwiększyć zalety przewozów intermodalnych.

W światowych rozwiązaniach logistycznych zwłaszcza dla portów morskich wsparcie zapewniają także systemy Port Community System. Zwiększenie przewozów kontenerowych koleją to także działanie przyjazne dla środowiska naturalnego. Zmniejszenie liczby ciężarówek na drogach to mniejsze zanieczyszczenie i większa efektywność przewozów w relacjach długodystansowych.

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego statystyki przewozów intermodalnych są najwyższe w historii.

Przewozy intermodalne w II kwartale 2020 r. osiągnęły blisko 5,5 mln ton a praca przewozowa prawie 1,8 mld tonokilometrów. To najwyższy wynik przewozów intermodalnych w historii. W II kwartale 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły wszystkie parametry dla transportu intermodalnego.

Od kwietnia do czerwca przewoźnicy kolejowi przetransportowali prawie 378 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 597 tysiące TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 13,3 % (wg TEU o 16,8 %). Łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2020 roku wyniosła blisko 5,5 mln ton, a wykonana praca przewozowa prawie 1,8 mld tonokilometrów. Na przestrzeni ostatnich lat udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym systematycznie wzrasta. W 2011 r wynosił niecałe 2,4% wg masy i 4,5% wg pracy przewozowej, a w pierwszym półroczu 2020 r. osiągnął poziom odpowiednio 10,4 % i 14,4 %.

– Dane za I półrocze 2020 r. pokazują widoczny wzrost wszystkich wartości przewozów intermodalnych w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Optymistyczne jest to, że rynek ten wzrasta pomimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Jednak z pewnością ten rodzaj przewozów może rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie. Dlatego istotna jest dalsza poprawa stanu infrastruktury kolejowej, zrównanie warunków funkcjonowania na rynku transportu kolejowego i drogowego oraz wprowadzanie programów realizacji idei tiry na tory – dodaje.

W II kwartale 2020 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 19 licencjonowanych przewoźników.

 • podziel się na: