• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Problemy operatorów logistycznych z rotacją kontenerów

15 cze 2021

Rozwiązania platform PCS – Port Community System – to usprawnienie łańcuchów logistycznych.

Wśród wielu opisów wsparcia procesów portowych jakie oferują systemy Port Community System wyjątkowo trafnym jest określenie integratora procesów portowych.

W przypadku trudności jakie napotykają obecnie uczestnicy obrotu morskiego związanego z rotacją kontenerów każde rozwiązanie wspomagające usprawnienie łańcucha logistycznego daje w kolejnych fazach wartość dodaną przede wszystkim w zakresie skrócenia czasów obsługi i lepszej koordynacji procesów manipulacji kontenerami.

Dobrym przykładem jest wdrożone przez Polski PCS rozwiązanie związane z automatyzacją zwalniania kontenerów po procedurach celnych. W miejsce dotychczasowych czynności manualnych zawsze obciążających i tak obarczonych licznymi obowiązkami spedytorów, agentów celnych i funkcjonariuszy celno-skarbowych wprowadzono automatyczne przekazywanie wiarygodnych komunikatów z systemów Krajowej Administracji Skarbowej do Terminali Kontenerowych.

Wymiana komunikatów w czasie rzeczywistym pozwala lepiej organizować i planować ruchy kontenerów i realizować awizacje wydania kontenerów dla składów intermodalnych i pojazdów ciężarowych. W tle wydania kontenera zawsze odbywa się skomplikowana akcja planowania ruchów sprzętu przeładunkowego i organizacji zespołów pracowniczych – dostarczenie planerom wiarygodnej i szybkiej informacji pozwala optymalizować procesy przeładowcze.

W czasach pandemii Międzynarodowe Stowarzyszenie PCS - IPCSA także dostrzega unikalne możliwości systemów Port Community System w okresie pandemii COVID-19.

Zalety jakie ma stosowanie dla portów system PCS i automatyzacja komunikatów IPCSA przedstawiło sekretarzowi generalnemu Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO:

Podstawowe wnioski to między innymi to, że podczas kryzysu organizacje zarządzające platformami IT mogły z łatwością przenosić operacje z biura do domu i nadal mogły świadczyć wysokiej jakości usługi jako zaufane strony trzecie. Takie platformy elektroniczne wychodzą z kryzysu silniejsze i stają się uważane za element infrastruktury krytycznej przez coraz większą liczbę klientów, na których mają wpływ poprzez swoją wiedzę na temat cyfryzacji łańcucha dostaw.

IPCSA dostrzega niektóre kluczowe skutki i wnioski z działalności podczas COVID-19:

· mniejszy opór przed zmianami metod pracy

· wszystkie projekty i inicjatywy dotyczące digitalizacji stały się priorytetami

· większe wsparcie ze strony rządów i cyfryzacja procesów obsługujących łańcuchy dostaw, szczególnie administracyjnych

· istniejące i nowe usługi cyfrowe stały się priorytetami

· zdalna praca pracowników może być bardziej produktywna

· zdalna obsługa systemów biznesowych IT (np. PCS,SW, itp.) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania

· wideokonferencje i spotkania on-line są przydatnymi narzędziami zastępującymi spotkania bezpośrednie.


https://intermodalnews.pl/2021...

Ostatnie miesiące to niezwykle trudny czas dla kontenerowego transportu morskiego. I niestety wiele wskazuje na to, że sytuacja nie ulegnie szybko poprawie. Czynników wpływających na ten rzeczy stan jest wiele, a problemy zaczęły się już w ubiegłym roku. Jednym z najbardziej istotnych czynników jest oczywiście pandemia koronawirusa, która spowodowała lawinę zdarzeń i nietypowych sytuacji na całym świecie.

Gdy w końcu udało się nieco opanować wirusa, gospodarki zaczęły się stopniowo odmrażać, okazało się, że w Chinach zaczyna brakować pustych kontenerów. Po zwiększonym imporcie materiałów medycznych a także przeróżnych dóbr sprzedawanych w kanale e-commerce puste kontenery nie trafiły z powrotem do Chin.

Negatywny wpływ na transport morski miała także tygodniowa blokada kanału Sueskiego pod koniec marca bieżącego roku. Doprowadziła ona do powstania gigantycznego zatoru, w którym stało około 400 jednostek. W następstwie blokady kilka tygodni później doszło do zatorów w europejskich portach, w związku z kumulacją przybijania do nich kolejnych statków. To z kolei również miało wpływ na opóźnienia w powrotach kontenerów do Chin. Wobec braku pustych kontenerów i ogromnego popytu znacząco wzrosły stawki za fracht morski.

 • podziel się na: