• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Polski PCS na 8. Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie

22 wrz 2021

W gronie panelistów ósmej edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który odbył się w zeszłym tygodniu w Szczecinie, znaleźli się również reprezentanci Polskiego PCS. Podczas bloku poświęconego digitalizacji i innowacji, widowni przybliżone zostały główne aspekty działania systemów PCS oraz korzyści płynące z ich implementacji.

Odbywający się od wielu lat Kongres w Szczecinie to jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z gospodarką morską w Polsce, regularnie gromadzące setki uczestników z kraju i zagranicy.

Motywy przewodnie ósmej edycji wydarzenia stanowiły m.in. zagadnienia dotyczące rozwoju portów w kontekście wyzwań z jakimi sektor transportowy zmierzy się w przyszłości, zielony ład oraz wspomniane wcześniej innowacje i proces cyfryzacji.

Była to zatem idealna okazja do bliższego przyjrzenia się wartości dodanej oraz przewagom jakie oferuje zastosowanie systemów PCS.

Cyfrowa metamorfoza

Branżę morską, a zwłaszcza sektor portowy, przez wiele lat uznawano za niezwykle konserwatywną, charakteryzującą się niechęcią lub wręcz oporem względem zmian. Dziś sytuacja ma się zgoła inaczej, coraz częściej porty uznawane są za środowiska promujące innowację i postęp technologiczny.

Jest to odpowiedź na potrzeby wynikające bezpośrednio z czynników wpływających na wiele branż, nie tylko morską. Jednym z nich jest proces cyfryzacji, który oferuje korzyści takie jak zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów oraz redukcję negatywnego wpływu na klimat. Proces ewolucji cyfrowej portów można podzielić na sześć poziomów:

 • Poziom 0 – cechujący się środowiskiem analogowym, pozbawionym infrastruktury IT
 • Poziom 1 – na którym pojawia się rozproszone środowisko IT, składające się z indywidualnych systemów dla każdego terminalu
 • Poziom 2 – rozpoczęcie integracji systemów IT w obrębie danego portu
 • Poziom 3 – integracja systemów IT na poziomie kilku portów
 • Poziom 4 – integracja z zapleczem oraz intermodal
 • Poziom 5 – utworzenie globalnego łańcucha dostaw, którego częścią są porty dysponujące rozwiązaniami port community

W chwili obecnej znajdujemy się na poziomie drugim. W portach zaczynają tworzyć się lokalne PCSy, w niektórych już nawet funkcjonują. Kolejnym krokiem, który dziś wydaje się znacznie bardziej realny niż jeszcze kilka lat temu, będzie stworzenie ekosystemów składających się ze środowisk funkcjonujących w kilku portach, np. na poziomie krajowym, ale nie tylko.

Kwestia bezpieczeństwa

Naturalnie obok kwestii zaufania, jakim muszą obdarzyć się użytkownicy zintegrowanych ze sobą systemów, bez względu na to czy mowa o poziomie lokalnym, krajowym czy międzynarodowym, jest również zaufanie do samego systemu.

Cyberbezpieczeństwo nie jest już dla przedstawicieli sektora portowego tematem, z którym spotykają się tylko w przypadku lektury wiadomości dotyczących innych branż. Wraz z postępem technologicznym i zaletami, które oferuje, pojawią się również nowe zagrożenia, o których również dyskutowano podczas Kongresu w Szczecinie.

Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem Polskiego PCS. Dzięki minimalizacji oraz anonimizacji danych, a także ścisłej współpracy z państwowym instytutem badawczym NASK w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, Polski PCS tworzy fundamenty, które umożliwią kontynuację ewolucji cyfrowej w sektorze portowym i swobodne korzystanie z korzyści płynących z implementacji systemów port community.

W panelu dyskusyjnym, podsumowującym segment dotyczący transformacji cyfrowej, obok Andrzeja Zelka, reprezentującego Polski PCS, zasiedli również przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, Rady Interesantów Portu Szczecin, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki oraz Polskiego Związku Maklerów Okrętowych.

 • podziel się na: