• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Pilotaż obsługi drobnicy w Terminalu BCT

23 cze 2023

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24.06.2023 rozpoczynamy wspólnie z prowadzącym magazyn czasowego składowania Terminalem BCT pilotaż mający wprowadzić kolejną automatyzację zwalniania towarów po procedurach importowych w AIS, dla tych które nie są w kontenerach. Takie ładunki pochodzę bezpośrednio ze statku bądź z rozformowanych kontenerów i ogólnie określa się mianem drobnicy.

W sprawach dotyczących uwag co do prowadzenia pilotażu można kierować zapytania lub informacje mające znaczenie dla przebiegu procesów do nas drogą e-mail na adres:
biuro@polskipcs.pl z adnotacją w temacie wiadomości „drobnica BCT”
bądź także telefonicznie - 91 404 05 64
Prowadzenie pilotażu w zakresie obsługi drobnicy w BCT jest zgłoszone w Oddziale Celnym Baza Kontenerowa w Gdyni kod jednostki 321030
Prosimy zapoznać się ze wskazówkami dla zgłaszających


Wskazówki do pilotażu obsługi drobnicy w terminalu BCT dla zgłaszającego w systemie AIS

1. W polu 40 zgłoszenia celnego „poprzedni dokument” wpisujemy numer Pozycji (Deklaracji) Magazynowej

2. Jeśli drobnica pochodzi z rozformowania kontenera to dane poprzedniej pozycji ewidencji kontenerowej i numer ex- kontenera można wprowadzić w polu 31

3. W polu 44 używamy kodów DS001 i DS002 w następujący sposób:

• DS001 oznacza lokalizację towaru i wprowadzamy BCT

• DS002 oznacza że towar jest/ będzie wyprowadzany w partiach

- jeśli znamy ilość wyprowadzanych partii używamy oznaczenia : przykładowo dla 3 partii 1/3, 2/3 i 3/3 w kolejnych 3 zgłoszeniach

- jeśli nie znamy ilości wyprowadzanych partii używamy oznaczenia DS002 1/n

• Brak kodu DS002 oznacza że towar jest wyprowadzany z danej Pozycji (deklaracji) Magazynowej w 100% tym zgłoszeniem w którym jest wskazany jej numer

4. W przypadku zgłoszeń „wpis do rejestru” zalecamy wpisanie wagi brutto w polu 31 zgłoszenia

5. W przypadku gdy zgłoszenie obejmuje więcej niż jedną Deklarację Magazynową zaleca się utworzenie osobnej pozycji dla każdej Deklaracji Magazynowej na zgłoszeniu celnym

6. W polu „adres e-mail prowadzącego magazyn czasowego składowania” wprowadzamy adres:

customs_cargo@polskipcs.pl

7. Na czas pilotażu zwalnianie towaru w ewidencji BCT prowadzącego magazyn czasowego składowania odbywa się na dotychczasowych zasadach

 • podziel się na: