• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Nowe drogi wodne

26 wrz 2019

„Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Program ten zapewni sprawne funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich oraz przyczyni się do lepszego wykorzystania ich potencjału i wzmocnienia pozycji wśród portów europejskich. Program obejmuje trzy województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie; uwzględniono w nim cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – Gdańsk, Gdynię, Szczecin oraz Świnoujście; 28 portów nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, w tym dziewięć portów regionalnych i 19 portów lokalnych; 50 przystani. Najważniejszymi inwestycjami zawartymi w programie są: budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską; modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m; budowa: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Inwestycje te mają być finansowane z budżetu państwa, przy wsparciu środków unijnych oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.Na wszystkie inwestycje wskazane w programie trzeba będzie przeznaczyć ok. 40 mld zł.Program zakłada ponadto zwiększenie przeładunków w polskich portach, tak aby w 2030 r. przekroczyły one 150 mln ton. W ostatnich latach wielkość obrotów ładunkowych w portach wynosiła ok. 70 mln ton. W 2018 r. – jak do tej pory najlepszym pod tym względem – przekroczono 100 mln ton.

 • podziel się na: