• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Koronawirus - informacja Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

16 mar 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podjął następujące działania:

 • z dniem 13 marca 2020 r. powołany został Sztab Antykryzysowy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.
 • z dniem 15 marca 2020 r., godz. 0:00 w związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeń MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granice państwową stanowiącą granicę wewnętrzną i w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, w morskich przejściach granicznych w Szczecinie i Świnoujściu od dnia 15 marca godz. 0:00 kontrola graniczna polega na:
 • Odmowie zejścia na ląd członkom załóg statków handlowych nie spełniającym wymogów określonych w par. 3 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ( Dz.U. z 13 marca 2020 roku, poz. 435 ).
 • Odebraniu od członków załóg, którym udzielone zostanie prawo zejścia, wypełnionej przez nich Karty Identyfikacyjnej oraz skierowaniu ich do odbycia kwarantanny trwającej 14 dni.
 • Dokonaniu przez wyznaczonych funkcjonariuszy pomiaru temperatury ciała członków załóg. Postępowanie z członkami załóg, u których stwierdzone zostanie podwyższenie temperatury ciała ponad 38 st. C, będzie uzależnione od decyzji Granicznego Inspektora Sanitarnego.
 • Ekipa kontrolna SG każdorazowo powiadomi operatora przeładunkowego i Koordynację Obrotu Portowego ZMPSiŚ S.A. o zakończeniu odprawy i możliwości obsługi statku.
 • Dane członków załogi, którym udzielona zostanie zgoda na zejście ze statku, zostaną przekazane pracownikom ochrony portu.
 • Ekipa Kontrolna SG udzieli kapitanom statków instrukcji dot. zakazu zejścia marynarzy z pokładu statku. Wobec członków załóg naruszających zakaz zastosowane zostaną sankcje karne
 • Patrole SG będą dokonywały kontroli stanu przestrzegania zakazu opuszczania statku przez marynarzy.
 • Osobą kontaktową w zakresie kontroli granicznej w morskich przejściach granicznych w Szczecinie i Świnoujściu jest Kierownik Działu Bezpieczeństwa Portów – Adam Pawlak, tel. 502 691 162.
 • z dniem 16 marca br. do odwołania pracownicy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przechodzą w tryb pracy zdalnej.

Jednocześnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zapewnia że podjęte działania prewencyjne nie zaburzają funkcjonowania pracy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w żadnym obszarze.

 • podziel się na: