• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Informacje o pilotażu dla przedsiębiorców

21 paź 2020

Automatyzacja procesu zwalniania kontenerów po procedurze dopuszczenia do obrotu – informacje o pilotażu dla przedsiębiorców

Polski PCS zaprasza Państwa do udziału w pilotażu procesu automatycznego zwalniania kontenerów po procedurze dopuszczenia do obrotu w terminalach kontenerowych Gdyni i Gdańska. Pilotaż ma na celu sprawdzenie w praktyce przygotowanych rozwiązań w zakresie automatyzacji tego procesu, zebranie doświadczeń oraz uwag i opinii przedsiębiorców przed wdrożeniem produkcyjnym procesu i projektowaniem kolejnych rozwiązań.

Pilotaż jest prowadzony we współpracy z Ministerstwem Finansów i lokalnymi koordynatorami w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Zgodnie z Newsletterem nr Z_69 oficjalnie pilotaż startuje od 02 listopada 2020, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie by już obecnie wskazywać adres e-mail dla komunikatu DS299 wskazany w newsletterze.

Kto bierze udział w pilotażu:

a/ zgłaszający, którego towar w kontenerze znajduje się w Terminalach : DCT, GCT i BCT

b/ zgłaszający który w polu 19 zgłoszenia celnego wskazał że towar znajduje się w kontenerze:

1. Działanie po stronie przedsiębiorcy:

– wypełnienie pola wyznaczonego na adres e-mail Polskiego PCS: customs_cargo@polskipcs.pl (jako adres magazynu czasowego składowania),

– użycie kodu X-337 (niezależnie czy deklaracja do czasowego składowania była składana do systemu AIS czy nie) w polu 40 dokumentu SAD (dokument poprzedni),

– użycie kodu informacji dodatkowej DS001 i wskazanie terminala gdzie zlokalizowany jest kontener: poprzez użycie skrótu GCT, DCT lub BCT,

– użycie kodu informacji dodatkowej DS002 jeśli dla danego kontenera/kontenerów jest większa liczba zgłoszeń niż 1 – oznaczając je po DS002 1/2, 2/2 itp.,

– dokonanie zwolnienia kontenera w systemach Terminala na dotychczasowych zasadach.

2. Z dniem 19.10.2020 r. KAS i firmy dostarczające oprogramowanie dla zgłoszeń celnych udostępnią możliwość korzystania z komunikatów DS001 i DS002 o czym informuje newsletter nr Z_68 z 2020 r.

3. Polski PCS będzie otwarty na wszystkie wnioski i uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców, także w zakresie bieżącego pilotażu jak i postulatów na inne procesy automatyzacji w obrębie polskich portów morskich. Po zakończonym pilotażu wnioski zostaną przedstawione.

Planowane efekty pilotażu:

1. Poprawa efektywności łańcucha dostaw w oparciu o Terminal Kontenerowy,

2. Poprawa efektywności pracy zdalnej u wszystkich interesariuszy przy zagrożeniu pandemią koronawirusa COVID-19,

3. Przyspieszenie obiegu informacji pomiędzy systemem KAS a systemem IT Terminala,

4. Przyspieszenie obiegu informacji pomiędzy Terminalem a jego klientami,

5. Zapewnienie integralność przesyłanego komunikatu CUSRES z komunikatem DS299 i bezpieczeństwa w zakresie struktury MRN, daty zwolnienia i zgodności z danym kontenerem.

W ewentualnych sprawach technicznych należy kontaktować się w zakresie wsparcia informatycznego z dostawcami oprogramowania do zgłoszeń celnych. W sprawach organizacyjnych i instruktażowych wsparcie zapewniają przedstawiciele Polskiego PCS:

– Ewa Bukowska tel. 603815686, e-mail: ewa.bukowska@polskipcs.pl

– Tomasz Obiedziński tel. 601240575, e-mail: tomasz.obiedzinski@polskipcs.pl

Zachęcamy wszystkich zgłaszających, realizujących obrót kontenerowy na kierunku importowym w Terminalach Kontenerowych do udziału w pilotażu. W czasie pilotażu tryb zwalniania kontenerów obowiązujący dotychczas zostaje utrzymany, niezależnie od realizowanej procedury pilotażowej. Po zakończeniu pilotażu poinformujemy Państwa o jego wynikach i dacie zautomatyzowania procesu zwalniania kontenerów.

Zespół Polskiego PCS

Dokument także do pobrania w formacie PDF.

 • podziel się na: