• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Czasy po koronawirusie (COVID 19) w operacjach portowych

29 maj 2020

Sekretarz Generalny IMO – (Światowej Organizacja Morskiej) rekomenduje przewodnik IPCSA (International Port Community Systems Association)

Podczas kryzysu związanego z epidemią koronawirusa COVID-19 portowe systemy IT typu PCS, Single Window i inne elektroniczne platformy wymiany informacji stały się kluczowymi elementami infrastruktury dla obsługi łańcuchów dostaw w tym dla portów morskich i lotniczych, ułatwień handlu i logistyki transgranicznej a także procesów administracyjnych i regulacyjnych.

Sekretarz Generalny otrzymał od Światowego Stowarzyszenia Port Community System IPCSA praktyczne wskazówki do przygotowania praktycznych działań w czasach post-covidowych, które są rezultatem wniosków i obserwacji działań w sytuacji pandemii.

Dokument pt.

"Preparing for post COVID-19 operations: considerations and practicalities for port community systems, single window and other electronic exchange platforms

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.17%20-%20Coronavirus%20(Covid%2019)%20-%20Preparing%20For%20Post%20Covid-19%20OperationsConsiderations.pdf

Podstawowe wnioski to między innymi to, że podczas kryzysu organizacje zarządzające platformami IT mogły z łatwością przenosić operacje z biura do domu i nadal mogły świadczyć wysokiej jakości usługi jako zaufane strony trzecie. Takie platformy elektroniczne wychodzą z kryzysu silniejsze i stają się uważane za element infrastruktury krytycznej przez coraz większą liczbę klientów, na których mają wpływ poprzez swoją wiedzę na temat cyfryzacji łańcucha dostaw.

IPCSA dostrzega niektóre kluczowe skutki i wnioski z działalności podczas COVID-19:

 • mniejszy opór przed zmianami metod pracy,
 • wszystkie projekty i inicjatywy dotyczące digitalizacji stały się priorytetami,
 • większe wsparcie ze strony rządów i cyfryzacja procesów obsługujących łańcuchy dostaw, szczególnie administracyjnych,
 • istniejące i nowe usługi cyfrowe stały się priorytetami,
 • zdalna praca pracowników może być bardziej produktywna,
 • zdalna obsługa systemów biznesowych IT (np. PCS,SW, itp.) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania,
 • wideokonferencje i spotkania on-line są przydatnymi narzędziami zastępującymi spotkania bezpośrednie.

Więcej o IPCSA na stronie:

https://ipcsa.international

 • podziel się na: