• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Budowa zachodniej estakady przesyłowej LNG

30 kwi 2020

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję zezwalającą na lokalizację inwestycji pn. „Budowa zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV”.

- Decyzja pozwala na złożenie przez inwestora - Polskie LNG S.A. wniosku o pozwolenie na budowę estakady przesyłowej pod instalacje niezbędne do obsługi trzeciego zbiornika magazynowego, zwiększającego moc regazyfikacyjną świnoujskiego terminalu do 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Kluczowym elementem inwestycji jest żelbetonowa estakada, która będzie połączona z estakadą biegnącą od pomostu załadunkowego na nowym nabrzeżu. Estakada prowadzi do punktów włączenia rurociągów technologicznych części morskiej z częścią lądową, w pobliżu budynku podstacji elektrycznej oraz do planowanego III zbiornika magazynowego.

Budowa estakady pozwoli na uzyskanie niezależności nowego nabrzeża i trzeciego zbiornika od istniejącej części technologicznej terminalu.

 • podziel się na: