• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Automatyczne zwalnianie kontenerów- systemy AIS i NCTS w Terminalu DCT Gdańsk

25 mar 2022

INFORMACJA DLA KLIENTÓW TERMINALA KONTENEROWEGO DCT GDAŃSK

Automatyczne zwalnianie kontenerów w tranzycie NCTS i imporcie AIS

Informujemy, że została uruchomiona możliwość automatycznego zwalniania kontenerów w systemie TOS NAVIS w procedurze tranzytu NCTS i importu AIS za pośrednictwem systemu PCS.

Nr magazynu czasowego składowania: PLTST322000190003

Funkcjonalność ta została wypracowana przy współudziale Krajowej Administracji Skarbowej.

Po stronie klienta należy przy wypełnianiu zgłoszenia celnego w systemie NCTS dokonać następujących czynności- przy założeniu że całość towaru przewożona jest w kontenerze ( kod 1 w polu 19 SAD):

 1. Wpisać Kod informacji dodatkowej w polu 44 : PCS01 z opisem: PL701071897800000
 2. Wpisać lokalizację kontenera DS001 DCT ( czyli że jest w Terminalu DCT Gdańsk)
 3. Jeśli jest kilka przesyłek ( odpraw w jednym kontenerze) to trzeba użyć kodu
 4. DS002 i analogicznie jak przy systemie AIS np. dla trzech przesyłek będzie w kolejnych zgłoszeniach DS002 1/3, DS002 2/3, DS002 3/3/
 5. Punkt 4 dotyczy także sytuacji gdy część przesyłek jest w NCTS a część w AIS ( tzn. w jednym kontenerze będzie i tranzyt i procedura w imporcie)

Analogicznie można korzystać z procesu automatycznego zwalniania kontenerów po procedurze importowej w systemie AIS w oparciu o adres e-mail PCS:

1. wypełnienie pola wyznaczonego na adres e-mail Polskiego PCS : customs_cargo@polskipcs.pl ( jako adres magazynu czasowego składowania)

2. użycie kodu Z-337 w polu 40 dokumentu SAD ( dokument poprzedni)

3. użycie kodu informacji dodatkowej DS001 i wskazanie terminala gdzie zlokalizowany jest kontener: poprzez użycie skrótu DCT

4. użycie kodu informacji dodatkowej DS002 jeśli dla danego kontenera/kontenerów jest większa liczba zgłoszeń niż 1 – oznaczając je po DS002 1/2, 2/2 itp.

Dostawcy oprogramowania do zgłoszeń celnych zapewnili odpowiednie wsparcie dla realizacji procesu z użyciem komunikatu DS299 i informacji dodatkowych DS001 i DS002

Zespół Polskiego PCS

 • podziel się na: