• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Automatyczne zwalnianie kontenerów w terminalu BCT Gdynia

28 cze 2021

1 lipca w Baltic Container Terminal w Gdyni wprowadzone zostanie automatyczne zwalnianie kontenerów obsługiwane przez Polski PCS. Obok DB Port Szczecin oraz GCT Hutchison Ports jest to kolejny terminal, w którym wprowadzamy taką możliwość.

Digitalizacja polskich portów to jeden z priorytetów programu rozwoju gospodarki morskiej do 2030 roku, przede wszystkim w zakresie komunikacji między różnymi członkami społeczności portowej. Polski PCS jako integrator procesów portowych tworzy rozwiązania ułatwiające przekazywanie danych na każdym etapie obrotu portowo-morskiego.

Przypomnijmy zalety automatyzacji procesu zwalniania kontenerów po imporcie w systemie AIS:
– poprawa efektywności łańcucha dostaw w oparciu o Terminal Kontenerowy
– poprawa efektywności pracy zdalnej u wszystkich interesariuszy przy zagrożeniu pandemią koronawirusa COVID-19
– przyspieszenie obiegu informacji pomiędzy systemem KAS a systemem IT Terminala
– przyspieszenie obiegu informacji pomiędzy Terminalem a jego klientami
– zapewnienie integralność przesyłanego komunikatu CUSRES z komunikatem DS299 i bezpieczeństwa w zakresie struktury MRN, daty zwolnienia i zgodności z danym kontenerem

Komunikat dot. automatycznego zwalniania kontenerów

Szanowni Klienci,

W dniu 01 lipca 2021 wprowadzone zostaje automatyczne zwalnianie kontenerów z ładunkami w procedurze importowej za pomocą komunikatu DS299 w systemie AIS (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów przedstawionymi w czasie przeprowadzonego pilotażu – newsletter 69/2020).

Komunikat DS299 w zgłoszeniu celnym należy wypełnić zgodnie ze wskazaną poniżej instrukcją:
- wypełnić pole przeznaczone na adres e-mail Polskiego PCS: customs_cargo@polskipcs.pl (jako adres magazynu czasowego składowania),
- w polu 40 dokumentu SAD (dokument poprzedni) użyć kodu X-337 (niezależnie od tego, czy deklaracja do czasowego składowania była złożona do systemu AIS czy też nie),
- użyć kodu informacji dodatkowej DS001 oraz wskazać terminal, na którym zlokalizowany jest kontener, używając kodu BCT,
- użyć kodu informacji dodatkowej DS002, jeśli dla danego kontenera /kontenerów istnieje więcej niż 1 zgłoszenie, oznaczając je kolejno: DS002 1/2, DS002 2/2 itp.

Automatyczne zwolnienie nie dotyczy typowań do kontroli przez Służbę Celno-Skarbową.

Zgłoszenia w procedurze tranzytu, bądź gdy towar w kontenerze jest zgłaszany w części do procedury tranzytu w NCTS i dopuszczenia do obrotu w AIS/Import, podlegają zwalnianiu przez klienta na podstawie obowiązujących upoważnień.
Prawidłowe wypełnienie zgłoszeń celnych przez klientów gwarantuje automatyczne wprowadzenie danych do naszego systemu MAINSAIL.
W przypadku pojawienia się problemów możliwe jest zwolnienie kontenera na dotychczasowych zasadach. • podziel się na: