• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Akcja Ratownicza na Bałtyku 21 lipca 2020 r. w rejonie Dziwnowa

22 lip 2020

Połączone służby WOPR, Straży Pożarnej oraz SAR BSR Dziwnów wprowadziły przy silnym wietrze do portu w Dziwnowie uszkodzoną jednostkę jachtową Venus bandery Szwecji. W Dziwnowie wezwała ratowników syrena lokalnej Straży Pożarnej. Holowanej jednostce towarzyszył jacht Happy także bandery Szwecji. Jednostka miała widać ze względu na swoją nazwę więcej szczęścia. Jak się okazuje w tym samym czasie były realizowane przez służby ratownicze dwie akcje – jedna na morzu właśnie w rejonie portu w Dziwnowie a druga na Zalewie Kamieńskim.

Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie, oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego:

 • utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia oraz wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,
 • planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń,
 • utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,
 • współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi
 • współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju,
 • współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w zakresie realizacji zadań statutowych.

Zadania, o których mowa powyżej, Służba SAR wykonuje na podstawie "Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych" (Plan SAR) oraz "Krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego".

Granice obszaru poszukiwania i ratownictwa, na którym Służba SAR wykonuje swoje zadania, oraz zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu z odpowiednimi służbami innych państw określają porozumienia zawarte między rządami zainteresowanych państw.

Służba SAR wykonuje również inne zadania związane z bezpieczeństwem morskim.

https://sar.gov.pl/pl/location/dziwnow/

 • podziel się na: