W Programie rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku wskazuje się jako element wzrostu konkurencyjności polskich portów morskich zapewnienie poprawy dostępności do portów. Przez poprawę dostępności do portu dla linii żeglugowych obok tradycyjnie rozumianej infrastruktury portowej jak dostosowane nabrzeża, tory wodne, odpowiednie głębokości dla statków oraz zapewnienie bezpiecznych warunków nawigacyjnych, należy rozumieć także uproszczenie formalności i obsługi statku w zakresie administracyjnym, informacyjnym i zaopatrzeniowym. To także uczynienie ich jak najbardziej przyjaznymi
i odbiurokratyzowanymi.

W tym kontekście w porozumieniu ze środowiskiem Agentów, Dyspozytorów portu oraz innych podmiotów, przygotowano rozwiązanie, które przede wszystkim w jednym miejscu skupia całość pracy Agenta związanej z wysyłaniem różnych deklaracji, tak aby uzyskać pozwolenie na wejście/wyjście statku z portu oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich procesów w porcie.

Instrukcja obsługi Modułu Maklerskiego zostanie pobrana po kliknięciu w link:
Instrukcja Moduł Maklerski PCS