• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

System PCS

optymalizacja, szybkość, efektywność

System PCS

Celem projektu PCS będzie zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich wobec uczestników międzynarodowego obrotu towarowego. Korzystając z doświadczeń wszystkich portów polskich oraz innych uczestników społeczności portowej.Głównymi powodami, dla których powstają rozwiązania PCS są takie potrzeby jak :

 • zmniejszenie opóźnienia w ruchu ładunków
 • zwiększenie efektywności w procesach biznesowych portu
 • ułatwienie płynnego przepływu danych elektronicznych
 • zintegrowanie i osiągnięcie zgodności z krajowymi przepisami i unijnymi dyrektywami
 • zwiększenie jakości udostępnianych informacji
 • zwiększenie wydajności operacyjnej użytkowników PCS

01

Integracja z NSW

Integracja z NSW zasiliła bazę Polskiego PCS o dane statków które zawijają do portów.

02

Moduł odpadów

Moduł odpadów pomaga w zarządzaniu odbieraniem odpadów w Porcie Szczecin-Świnoujście. Integracja z NSW pozwoliła automatycznie pobierać zgłaszane odpady oraz przesyłać do firm odbierających. W ramach implementacji został całkowicie wyeliminowany obieg papierowych dokumentów. Formularz odbioru kapitan statku podpisuje elektronicznie na tablecie lub urządzeniu mobilnym.