• 14°0'E
 • 15°0'E
 • 16°0'E
 • 17°0'E
 • 18°0'E
 • 19°0'E
 • 20°0'E
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N
 • 55°30'N
 • 55°0'N
 • 54°30'N
 • 54°0'N
 • 54°0'N

Informacja dla agentów

11 sie 2021


Szanowni Państwo,

Zgodnie z programem rozwoju polskich portów i poprawą dostępności do infrastruktury portu oraz digitalizacji procesów portowych informujemy, że sukcesywnie będzie wdrażany elektroniczny sposób awizacji statku do Dyspozytora Portu.

Zastosowane rozwiązanie ma zapewnić przede wszystkim jednolitość, poprawność i kompletność przekazywanych danych i możliwość ich dalszej re-używalności. Po okresie przejściowym awizacja statku do Dyspozytora Portu będzie możliwa tylko w formie elektronicznej.

Na platformie przygotowanej do obsługi formularzy awizacyjnych dla każdego Agenta zostanie utworzone konto dostępowe (na Państwa skrzynkę przyjdzie e-mail z prośbą o utworzenie hasła). Loginem będzie podany przez Państwa adres e-mail.

W celu rejestracji prosimy o wysłanie wiadomości na adres biuro@polskipcs.pl z tytułem Rejestracja, w treści podając:
- imię i nazwisko
- numer telefonu
- adres e-mail do rejestracji
- nazwę i adres firmy oraz numer NIP

Zespół Polskiego PCS

 • podziel się na: